secretaris@rotary-pn.nl

Vliegveld in de Noordzee

Ma 28 Oktober 19:30
Informatie

De Rotary Club Pijnacker-Nootdorp organiseert op maandagavond 28 oktober 2019 een presentatie over "Schiphol in Zee". De presentatie wordt verzorgd door de heer Pieter Kroon en vindt plaats in restaurant Tout le Monde, Noordweg 19 te Pijnacker.

Inloop vanaf: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur

In de eerste helft van dit jaar verwerkte Schiphol 35 miljoen passagiers. Schiphol loopt hiermee tegen zijn grenzen aan en het is volstrekt onduidelijk of en wanneer vliegveld Lelystad kan gaan bijspringen. Steeds vaker wordt geopperd om de luchthaven naar zee te verplaatsen. Maar is dat wenselijk en mogelijk? En hoe zou zo’n luchthaven er dan uit moeten gaan zien?

Begin dit jaar werden de resultaten bekend van het eerste onderzoek dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft laten doen op verzoek van de Tweede Kamer. Daar kwam onder andere uit dat een luchthaven in zee er waarschijnlijk niet voor 2050 ligt. De kosten van zo'n luchthaven werden geschat op 33 tot 46 miljard euro.

In de afgelopen periode is hiermee dit onderwerp ook in Den Haag hoger op de politieke agenda gekomen. Recent heeft in de Tweede Kamer hierover een discussie plaatsgevonden en werd besloten om verder onderzoek op te starten. De heer Pieter Kroon is bestuurder van de Stichting Delta Floating Airport. Deze stichting houdt zich bezig met het ondersteunen en stimuleren van onderzoek naar de mogelijkheden van een drijvend vliegveld op zee en alle aspecten die daarbij behoren.

Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp is van harte welkom. Het bijwonen van de lezing is gratis en biedt ook een leuke kennismaking met de Rotary Club Pijnacker-Nootdorp. Meldt u zich s.v.p. vooraf aan bij het secretariaat van de Rotary Club Pijnacker-Nootdorp: events@rotary-pn.nl.