secretaris@rotary-pn.nl

Nieuws

Bezoek Gouverneur Sjerp van der Vaart

Afgelopen maandag tijdens onze clubavond kregen we het jaarlijkse bezoek van de district 1600 gouverneur Sjerp van der Vaart.

Na een interessante presentatie over de Rotary en zijn ervaringen als gouverneur, overhandigde hij ons de nieuwe vaantjes.