secretaris@rotary-pn.nl

Nieuws

Uitslag Groot Pijnacker-Nootdorps Dictee

Inmiddels heeft het Groot Pijnacker-Nootdorps Dictee plaatsgevonden, tot groot plezier van de deelnemers en bezoekers! Dankzij de hulp en medewerking van zoveel mensen werd het een bijzonder leuke avond, en zo werd de opbrengst voor het hospice maar liefst 10.000 euro...! De tekst van het (voor de meesten van ons pittige) dictee is hierbij aangehangen, met de juiste spelling. » Lees meer

Vrijheidsmaaltijd

De Rotary Club Pijnacker-Nootdorp organiseerde op 5 mei jl. voor de 2e keer een gezamenlijke Vrijheidsmaaltijd in De Knoop, het clubgebouw van Scouting Nootdorp, Laakweg 2c in Nootdorp. 
» Lees meer

Wilgen knotten bij de Notelaer

Op zaterdag 18 februari is Rotary Club Pijnacker-Nootdorp bij de Notelaer gaan helpen wilgen knotten. » Lees meer

Rotary Club Pijnacker-Nootdorp organiseerde lezing over Duurzame Scheepvaart

In een tijd dat het klimaat bovenaan bijna elke politieke agenda staat, organiseerde de Rotary Club Pijnacker-Nootdorp op maandag 6 februari 2023 een thema-avond over duurzame scheepvaart. De lezing werd verzorgd door Jorne Langelaan, oprichter en CEO van EcoClipper. » Lees meer

Nieuwsoverzicht