secretaris@rotary-pn.nl

Nieuws

Installatie nieuw lid

31 oktober jongstleden mochten wij Toon Verwijmeren als nieuw lid verwelkomen binnen onze club. Helaas was de huidige voorzitter 2022-2023 Cor Duijvestijn door ziekte verhinderd en mocht de vorige voorzitter 2021-2022 Anneke Haak de honneurs waarnemen om met ambtsketen om de welkomstspeech te houden en met het opspelden van de Rotary pin Toon officieel te installeren.

Toon, welkom en maak er een mooie tijd van!

Wat zo mooi is aan de Rotary is het halen en brengen van informatie, kennis en fellowship en jezelf samen met de clubleden in te zetten voor het goede doel. Maatschappelijke betrokkenheid en zelfontplooiing. Hoe leuk is dat!!