secretaris@rotary-pn.nl

Nieuws

Wilgen knotten bij de Notelaer

Op zaterdag 18 februari is Rotary Club Pijnacker-Nootdorp bij de Notelaer gaan helpen wilgen knotten. Het was een flink karwei omdat het al een poosje geleden was dat de wilgen waren geknot. Voorheen gebeurde zulk onderhoud met hulp van de buurt, maar met de kranige hulp van onze leden waren de bomen uiteindelijk weer ontdaan van de uitlopers, de takken verzameld en het terrein netjes gemaakt.