secretaris@rotary-pn.nl

Nieuws

ROTARY-AVOND OVER CENTRUMPLANNEN: VEEL VRAGEN, WEINIG ANTWOORDEN

Nadat centrummanager Titus Appel eind vorig jaar door ziekte verstek moest laten gaan, was er op 3 februari jl. een herkansing. De Rotary Club Pijnacker-Nootdorp nodigde hem uit voor een presentatie over de plannen om het centrum van Pijnacker weer aantrekkelijk te maken. Ongeveer 75 belangstellenden kwamen hiervoor naar restaurant Tout le Monde toe.
Titus Appel werkt als centrummanager vanuit het bedrijf De Zaken Partner (DZP), een intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven. DZP zoekt sinds 2001 naar vernieuwende oplossingen voor als er problemen tussen deze partijen bestaan. Het doel daarbij is een positieve bijdrage te leveren voor alle partijen.

Al snel werden er vanuit de zaal allerlei concrete vragen gesteld, zoals wanneer er nu eindelijk eens een openbaar toilet op het Raadhuisplein komt, hoe de Oostlaan autoluw kan worden gemaakt, wat er gebeurt met het oude Rabobankgebouw, hoe het winkelgebied uitgebreid kan worden, waarom er zoveel leegstand is, wanneer de Diamant nu eindelijk eens gesloopt wordt, of de Oostlaan meer oversteekplaatsen kan krijgen, of de winkels onder de galerij naar voren gehaald kunnen worden, of de afstotende lamellen bij de Diskus verwijderd kunnen worden.
Zoveel vragen had Titus Appel misschien niet verwacht en daarom ging hij snel over tot de situatie in Pijnacker. Die is lastig met de grote steden op betrekkelijk korte afstand om het dorp heen en de stijgende trend in internetwinkelen. Die concurrentie gaat Pijnacker niet winnen, dus wordt een andere methode gehanteerd om het fysieke publiek terug te krijgen.
Er is een nieuw herkenbaar logo ontwikkeld voor Pijnacker centrum, dat het kooppubliek naar het centrum moet lokken en dat zich welkom moet voelen. De kernboodschap is ‘Dorpse gezelligheid, persoonlijke service’. Om het ontmoeten en aangenaam verblijven te vergroten, wordt het Raadhuisplein in het voorjaar van 2020 heringericht. Daarbij moet rekening worden gehouden dat het plein ook het dak van de parkeergarage is, dat de markt er op woensdag plaatsvindt en dat er regelmatig evenementen zijn. Het beschikbare budget is echter ontoereikend om veel problemen op te lossen. Er is al een herkenbare visuele identiteit in de vorm van vlagen, banieren en hanging baskets.

Er komen meer zitplaatsen en zichtpunten met een bomenroute om te laten zien dat Ackershof 1 doorloopt naar Ackershof 2. Verder worden waterelementen toegevoegd en worden de pilaren bij de winkelgalerij aangekleed met planten. Titus Appel geeft toe dat het allemaal erg lang duurt, maar dat komt door de lange trajecten met veel betrokkenen, zoals een landschapsarchitect, een stedenbouwkundige en de hulpdiensten, en perioden van aanbesteding. Het is allemaal nog vrij summier en in de ontwerpfase. Binnenkort hoopt hij concrete plannen te kunnen presenteren. Hij geeft aan dat hij geen beloftes kan doen over aspecten waarop hij geen invloed heeft.

Rotary Club Pijnacker-Nootdorp is internationaal actief en ook landelijke doelen worden gesteund. In de regio en zeker lokaal is ook genoeg te doen: bijdragen in kennis, helpende handen of (financiële) ondersteuning. Meer informatie: www.rotary-pn.nl