secretaris@rotary-pn.nl

Nieuws

Bestuurswissel 2020

Na 2 jaar voorzitterschap is de voorzittershamer overgedragen aan de inkomend voorzitter Hans Van Luijk. In verband met Covid19 ging dit op een andere manier dan gebruikelijk. De Voorzittersketting is overhandigd van oud voorzitster Wil Maarsman aan Jolanda van Luijk. Als vrouw van de nieuwe voorzitter mocht zij de ketting omdoen. Uiteraard is de bonsai meeverhuisd naar de nieuwe voorzitter.

Voor komend clubjaar zullen we kijken hoe we Rotary acties houden met Covid19, zodat we onze maatschappelijke waarde kunnen inzetten voor degenen die het op dat moment het hardst nodig hebben. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar met elkaar, creativiteit en ondersteuning gaat dat zeker lukken!