secretaris@rotary-pn.nl

Nieuws

Lezing over adeldom met een Pijnackers tintje

Rotary Club Pijnacker-Nootdorp organiseert lezing over adeldom met een Pijnackers tintje

 

De Rotary Club Pijnacker-Nootdorp organiseert op maandag 28 maart een lezing over adeldom en het van adel zijn. De lezing vindt plaats in restaurant Tout le Monde, Noordweg 19 te Pijnacker. De inloop is vanaf 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur.

 

De lezing wordt verzorgd door drs. C.O.A. (Coen) baron Schimmelpenninck van der Oije, van 1991 tot 2015 voorzitter van de Hoge Raad van Adel. Vanwege de naam Schimmelpenninck van der Oije denk je op lokaal niveau al snel aan de Schimmelpenninck van der Oyeweg in Delfgauw. Maar naar wie is deze weg genoemd? Zo’n lange naam is tamelijk onhandig voor een straatnaam. Dikwijls denk je bij dubbele namen en kastelen aan lieden van adel, maar wat betekent dat: adeldom, van adel zijn? In Den Haag is sedert 1814 de Hoge Raad van Adel gevestigd. Dit adviesorgaan van de regering houdt zich naast adelszaken vooral bezig met overheidsheraldiek. Dat wil zeggen met de totstandkoming en registratie van wapens van het Koninklijk Huis, van het land, provincies, waterschappen en gemeenten. Dat geldt ook voor emblemen van de krijgsmacht. Over de taken en de werkzaamheden van dit instituut zal Schimmelpenninck als oud-voorzitter graag wat vertellen.

Met Pijnacker voelt hij zich door de straatnaam verbonden. Deze herinnert namelijk aan de vader van Schimmelpenninck. Er bestaat een mooi doosje met het schaartje, waarmee zijn moeder op 17 juni 1949 door het doorknippen van een lint de Schimmelpenninck van der Oyeweg opende. Een foto van de plechtigheid is afgebeeld in het boek Delfgauw. Herinneringen aan ons dorp … (1997). In het doosje ligt ook nog een tekening van het wapen van de voormalige gemeente Pijnacker. Waarom de vader van Schimmelpenninck tegen zijn zin hier een straatnaam kreeg, zal uit de doeken worden gedaan. En daarnaast vertelt Schimmelpenninck iets over historisch onderzoek, dat betrekking heeft op zijn familie o.a. in de Tweede Wereldoorlog. Het belooft een interessante avond te gaan worden!

 

Drs. C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije studeerde rechten met hoofdvakken rechtsgeschiedenis en staatsrecht in Utrecht. Hij was gemeentearchivaris in Zutphen en Rotterdam en later directeur van het Historisch Museum en het Maritiem Museum te Rotterdam.

 

In de pauze en na afloop kunt u napraten onder het genot van een drankje.

 

Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp is van harte welkom. Het bijwonen van de lezing is gratis en biedt ook een leuke kennismaking met de Rotary Club Pijnacker-Nootdorp. Meldt u zich s.v.p. vooraf aan bij het secretariaat van de Rotary Club Pijnacker-Nootdorp: events@rotary-pn.nl